Odznaczenia

Nasze stowarzyszenie posiada wewnętrne odznaczenie "Zasłużony dla SIMu" które wręczamy osobom i instytucją które Nas wspierają "

Poniżej zamieszczamy regulamin:

Regulamin odznaczeń Zasłużony dla SIMu.

 

Brązowe odznaczenie

 

 1. Brązową odznakę zasłużony dla SIMu

może otrzymać osoba, która:

 • Jest członkiem Stowarzyszenia i posiada opłacone składki członkowskie lub wspiera działanie Stowarzyszenia nie będąc członkiem stowarzyszenia.
 • Posiada co najmniej roczny okres działalności w Stowarzyszeniu SIM. W wyjątkowych sytuacjach czas niezbędny do przyznania odznaczenia Zarząd Stowarzyszenia może skrócić.
 • Uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez SIM.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu Stowarzyszenia,daje swoje propozycje do organizowanych działań.
 • Aktywnie wspierała organizatorów co najmniej trzech akcji SIMowskich.
 • Posiada pozytywną opinię lidera swojej grupy

 

Srebrne odznaczenie

 

 1. Srebrną odznakę zasłużony dla SIMu

może otrzymać osoba, która:

 • Jest członkiem Stowarzyszenia i posiada opłacone składki członkowskie
 • Posiada brązową odznakę zasłużony dla SIMu od minimum dwóch lat. W wyjątkowych sytuacjach czas niezbędny do przyznania odznaczenia Zarząd Stowarzyszenia może skrócić. 
 • Aktywnie uczestniczy w życiu Stowarzyszenia, wpierała koordynatorów akcji w co najmniej dziesięciu akcjach, w tym podczas trzech uczestniczyła będąc w sztabie organizacyjnym.
 • Zainicjowała działanie dla co najmniej 10 członków stowarzyszenia.
 • Zaprosiła do Stowarzyszenia nowych wolontariuszy, którzy pomagali w akcjach organizowanych przez grupy stowarzyszenia.
 • Wykazała się podczas współpracy z Zarządem Stowarzyszenia wspierając przynajmniej 3 jego przedsięwzięcia w sztabie organizacyjnym.
 • Poprowadziła zajęcia na Szkoleniu dla wolontariuszy SIMu
 • Swoją postawą jest dobrą wizytówką Stowarzyszenia na zewnątrz.
 • Posiada pozytywną opinię lidera swojej grupy lub Zarządu.

 

Złote odznaczenie

 

 1. Złotą odznakę zasłużony dla SIMu

może otrzymać osoba, która:

 • Jest członkiem Stowarzyszenia i posiada opłacone składki członkowskie
 • Posiada srebrną odznakę zasłużony dla SIMuod minimum dwóch lat.
 • Bardzo aktywnie uczestniczy w życiu Stowarzyszenia, uczestniczy oraz koordynuje akcje Stowarzyszenia wewnętrzne i zewnętrzne, przynajmniej 4 akcje.
 • Wdraża własne inicjatywy w porozumieniu z Zarządem
 • Motywuje innych członków Stowarzyszenia do działania w SIMie.
 • Rozumie ideę Stowarzyszenia i potrafi zaprezentować ją osobom z poza SIMu
 • Pełniła/pełni funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia SIM lub była funkcyjnym SIMu przez co najmniej 2 lata,
 • Współorganizowała kurs dla członków SIMu będąc w kadrze kursu.
 • Reprezentowała Stowarzyszenie na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Pozyskała partnera dla Stowarzyszenia SIM
 • Swoją postawą jest dobrą wizytówką Stowarzyszenia na zewnątrz.
 • Posiada pozytywną opinię lidera swojej grupy lub Zarządu.

 

 1. Odznaczenia nadaje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek:

- z własnej inicjatywy

- osoby zainteresowanej,

- lidera grupy

 1. Wręczenie odznaczenia następuje uroczyście i jest przeprowadzane przez Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Odznaczenie w stopniu brązowym może zostać przyznane firmie, instytucji lub innej organizacji.
 3. We wszystkich sytuacjach spornych i nie ujętych w tym regulaminie głos decydujący ma Zarząd Stowarzyszenia.