Plany na rok wolontariacki 2017/2018

Plan pracy stowarzyszenia na rok 2017/18

Plan pracy należy do stowarzyszenia Samodzielna Inicjatywa Młodzieży

Wrzesień:

Napisanie i zatwierdzenie planu na Rok. - Odpowiada Prezes

Zorganizowanie Startu Roku Wolontariackiego - Odpowiada Ola Kowalczyk

Październik:

Akcja Porządkowania Cmentarza Radzieckigo - Mariusz Pelczarski

Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia - odpowiada Michał Kowalczyk

Organizacja Wydarzenia na 3 urodziny SIMu - odpowiada Michał Kowalczyk

Ogarnięcie Zbiórki żywności - Odpowiada Prezes

Listopad:

Mogiła Pradziada ocal od zapomnienia - Marta Śliwecka

11listopda - odpowiada Sylwia Frączak

Odwiedziny Domu samopomocy - odpowiada Andrzej Chlebowski

Grudzień:

Światowy Dzień Wolontariusza - odpowiada Mariusz Pelczarski

Świąteczna Zbiórka Żywności 15-17 grudnia - odpowiada Mariusz Pelczarski

Odwiedziny dzieci w Szpitalu przed świętami - odpowiada Eunika Spodymek

Styczeń:

Wigilia SIMu - odpowiada Marika Mania

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - odpowiada Michał Kowalczyk

Luty:

Szkolenie liderskie dla Wolontariuszy - Odpowiada Prezes

Ogarnięcie Zbiórki żywności przed Wielkanocą - Odpowiada Prezes

Marzec:

Świąteczna Zbiórka Żywności - Odpowiada Mariusz Pelczarski

Kwiecień:

Olimpiada Sportowa SIMu - odpowiada Natalia Rymanowska

Maj: 

Teatrzyk dla Przedszkolaków - odpowiada Kamila Błachowicz

Czerwiec:

Miejski Dzień Dziecka

II Rajd na zakończenie roku wolonariackiego - Odpowiada Mariusz Pelczarski i Kasia Moskiewicz

Wrzesień

Festyn SIMu - Odpowiada Zarząd Stowarzyszenia

Plan pracy należy do stowarzyszenia Samodzielna Inicjatywa Młodzieży

Zatwierdzone przez zarząd stowarzyszenia.