Porządkowanie Cmentarza Radzieckiego

Dzisiaj wsparci młodzieżą z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP z Dyrektorem na czele przeprowadziliśmy akcję porządkowania Cmentarza Armii Radzieckiej w Oleśnicy. 
Była to czwarta edycja "Akcji Pamięć" którą realizujemy co roku od 2014 roku 
* ciekawostka:
była to nasza pierwsza inicjatywa jako stowarzyszenia Samodzielna Inicjatywa Młodzieży 

Kasia Moskiewicz