Walne Zgromadzenie i Wybór Nowego Zarządu

12 Listopada odbyło się Walne Zgromadzenie Członków podczas którego podsumowaliśmy 3 lata naszej działalności. Trójka naszych działaczy otrzymała wewnętrzne odznaczenie "Zasłużony dla SIMu". Podziękowaliśmy ustępującymi zarządowi oraz wybraliśmy nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną:
Prezes: Aleksandra Kowalczyk
Wiceprezes: Michał Kowalczyk
Sekretarz Zarządu: Barbara Krzemińska
Skarbnik: Łukasz Bugdoł
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Marta Śliwecka
Sekretarz Komisji: Maria Folomeyev
Członek: Piotr Stępień.
Serdecznie gratulujemy nowemu Zarządowi i komisji rewizyjnej oraz życzymy powodzenia w działalności na rzecz SIMu