Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:                                                                                     Komisja Rewizyjna:

Prezes Zarządu: Aleksandra Kowalczyk                                                    Przewodnicząca: Marta Śliwecka

wiceprezes:  Michał Kowalczyk                                                                   sekretarz komisji: Maria Folomoyev                                                                                                                                         

Skarbnik:  Łukasz Bugdoł                                                                                    członek: Piotr Stępień